Chuyển tới nội dung

Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

28.05.2024

       Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Mã: DMT) hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 cụ thể như sau:

  1. Hướng dẫn theo Công văn số 1957/BGDĐT-GDĐH ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: thí sinh xem tại đây 
  2. Hướng dẫn công tác tuyển sinh tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: thí sinh xem tại đây
  3. Cổng thông tin và đăng ký tuyển sinh tại Trường: https://tuyensinh.hunre.edu.vn/
  4. Thời gian đăng ký xét tuyển: 
  • Thời gian tiếp nhận thông tin thí sinh trên Hệ thống tuyển sinh của Trường: Trước 17h00 ngày 01/8/2024.
  • Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Từ ngày 18/7/2024 đến trước 17h00 ngày 30/7/2024.
  • Thời gian nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Từ ngày 31/7/2024 đến trước 17h00 ngày 06/8/2024.
  • Thời gian công bố thí sinh trúng tuyển đợt 1: Trước 17h00 ngày 19/8/2024.
  • Thời gian xác nhận nhập học trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Dự kiến từ ngày 20/8/2024 đến trước 17h00 ngày 27/8/2024.
  • Thời gian làm thủ tục nhập học tại Trường: Dự kiến từ ngày 20/8/2024 đến trước 17h00 ngày 27/8/2024.

Bài viết khác