Chuyển tới nội dung

Lịch sử hình thành và phát triển

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (có tên giao dịch bằng tiếng anh là Hanoi University of Natural Resources and Environment,viết tắt là HUNRE) là một trường Đại học công lập trực thuộc Bộ Tài Nguyên Môi trường tại Hà Nội và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. Trường là một trong nhóm những trường đại học trọng điểm quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục đại học tiên tiến.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được thành lập ngày 23 tháng 08 năm 2010 theo quyết định số 1583 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Nhà trường có truyền thống đào tạo hơn 60 năm. Tiền thân là Trường Sơ cấp Khí tượng. Đến nay,Trường là cơ sở đào tạo đa ngành với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở trình độ đại học, cao đẳng...từ trung ương, địa phương, các doanh nghiệp đến cộng đồng.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, chịu sự quản lý quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và đào tạo, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Với bề dày 65 năm lịch sử (1955- 2020), Nhà trường đã đào tạo trên 22.000 Kỹ sư, Cử nhân, Trung cấp chuyên nghiệp, Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật các ngành: Khí tượng, Thủy văn, Đo đạc bản đồ, Quản lý đất đai, Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường, Trắc địa – Bản đồ, Địa chính, Tin học…cho đất nước với: 14 khóa sơ cấp, 45 khóa trung cấp, 16 khóa cao đẳng, 27 khóa chuyên tu đại học, 8 khóa đại học liên thông, tuyển sinh được 8 khóa đại học chính quy, 4 khóa thạc sĩ sau đại học.

Hiện nay, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có 11 Khoa, 04 Bộ môn, 08 Phòng chức năng và 01 Ban, 11 Trung tâm, tổ chức đoàn thể và một Trạm y tế với hơn 8.000 sinh viên, học viên ở các trình độ khác nhau. Đội ngũ Cán bộ, Giảng viên của Nhà trường là 541 với 391 Giảng viên, trong đó có 11 Phó Giáo sư, 66 Tiến sỹ, 290 Thạc sỹ (88 NCS) và 24 Cử nhân.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường đang đào tạo ở bậc Đại học với 13 ngành truyền thống:

1. Công nghệ kỹ thuật môi trường;

2. Khí tượng thủy văn biển;

3. Kế toán;

4. Quản lý tài nguyên nước;

5. Kỹ thuật trắc địa bản đồ;

6. Quản lý đất đai;

7. Khí tượng học; Thuỷ văn;

8. Công nghệ thông tin;

9. Quản lý tài nguyên môi trường;

10. Kỹ thuật địa chất; Quản lý biển;

11. Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững;

12. Kinh tế tài nguyên thiên nhiên;

13. Khoa học đất;

Và 7 ngành mới đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội:

1. Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành,

2. Ngôn ngữ anh,

3. Quản trị Khách sạn,

4. Luật, Bất động sản,

5. Marketing,

6. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng,

7. Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Sinh học ứng dụng.

Ngoài ra, Trường còn đào tạo thạc sĩ với 7 ngành: Khoa học Môi trường; Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ; Thuỷ văn; Quản lý Đất đai; Khí tượng và Khí hậu học, Quản lý Môi trường và Kế toán.  

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội luôn luôn cố gắng không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy , gắn đào tạo với đáp ứng nhu cầu của thực tiễn xã hội tạo điều kiện tốt nhất cho các em sinh viên học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

CÁC MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG CỦA QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TRƯỜNG:

 • Năm 1955 - 2005Trường cán bộ Khí tượng Thủy văn  Nội:
 1.  Năm 1955 - 1960: Trường  học Khí tượng
 2.  Năm 1961 - 1966: Trường Trung cấp Khí tượng 
 3.  Năm 1967 - 1976: Trường Cán bộ Khí tượng 
 4.  Năm 1976 - 1994: Trường Cán bộ Khí tượng Thủy văn 
 5.  Năm 1994 - 2001: Trường Cán bộ Khí tượng Thủy văn Hà Nội
 6.  Năm 2001 - 2005: Trường Cao đẳng Khí tượng Thủy văn Hà Nội
 • Năm 1971 - 2005Trường Trung học Địa chính Trung ương I: 
 1.  Ngày 01/9/1971: Trường Trung học Đo đạc  Bản đồ 
 2.  Năm 1994: Đổi thành Trường Trung học Địa chính Trung ương I
 • Năm 2005 - 2010Trường Cao đẳng Tài nguyên  Môi trường  Nội

(Hợp nhất Trường Cao đẳng KTTV  Nội  Trường Trung học Địa chính Trung ương I)

 23/08/2010Trường Đại học Tài nguyên  Môi trường  Nội (theo Quyết định 1583/2010/QĐ TTgngày 23/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU THÀNH TỰU:

Năm 2003: Huân chương Lao động Hạng Hai

* Năm 2005: Huân chương Lao động Hạng Hai  

* Năm 2010: Huân chương Lao động Hạng Nhất 

Năm 2012: Huân chương Hữu nghị của Nhà nước CHDCND Lào trao tặng 

Năm 2014: Huân chương Lao động Hạng Ba

Năm 2015: Huân chương Lao động Hạng Hai