Chuyển tới nội dung

Hội thảo khoa học Bài giảng đại chúng: Tài nguyên thiên nhiên, những biến đổi ở quy mô toàn cầu và tác động đến Việt Nam

10.05.2024

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE) và Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) đồng tổ chức hội thảo khoa học: "Bài giảng đại chúng: Tài nguyên thiên nhiên, những biến đổi ở quy mô toàn cầu và tác động đến Việt Nam" với mục tiêu tăng cường nhận thức, thảo luận, chia sẻ thông tin, kiến thức hướng tới xây dựng tương lai bền vững về tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

  • Thời gian: 8h30 - 12h00, ngày 22 tháng 5 năm 2024
  • Địa điểm: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

*) Diễn giả chính:

- GS.TS Mai Trọng Nhuận - Nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

- GS.TS Huỳnh Thị Lan Hương - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

*) Khách mời từ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

- PGS.TS Phí Trường Thành - Trưởng khoa Địa chất

- PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng khoa Môi trường

*) Đơn vị đồng tổ chức và tài trợ chính: Quỹ đổi mới sáng tạo VINGROUP (VINIF)

*) Đơn vị thực hiện chính: Viện Nghiên cứu Tài nguyên và Biến đối khí hậu, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội


Bài viết khác