Chuyển tới nội dung

Lịch công tác của lãnh đạo trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội

(Tuần 43. Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020)
43
Thứ/ NgàyGiờLãnh đạo TrườngNội dung công việcThành phần tham dựĐịa điểm
Thứ Hai
30/11/-0001
Thứ Hai
19/10/2020
08:30Chủ tịch Hội đồng trường Hoàng Anh HuyHọp rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021.- Ban Giám hiệu;
- Trưởng các đơn vị: P.ĐT, P.TCHC, P.KHTC, P.QTTB, P.CTSV, TT.DVTH, Ban TT&TVTS; Bí thư Đoàn TN Trường.
Phòng B.202 (Nhà B)
14:00Chủ tịch Hội đồng trường Hoàng Anh HuyHọp triển khai công tác tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và 10 năm thành lập Trường.- Khách mời;
- Ban Giám hiệu;
- Trưởng các đơn vị: P.ĐT, P.TCHC, P.KHTC, P.KHCN&HTQT, P.QTTB, P.CTSV, TT.DVTH, K.KTTNMT; Bí thư Đoàn TN Trường.
Phòng B.202 (Nhà B)
Thứ Ba
20/10/2020
14:00Phó Hiệu trưởng Phạm Quý NhânHọp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ "Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, sông Mã".Phòng A.806, Bộ TNMT
Thứ Tư
21/10/2020
08:30Phó Hiệu trưởng Phạm Quý NhânThẩm định tài chính đề tài cấp Nhà nước Chương trình 1553Ông Lê, ông Dương (Khoa TNN)Bộ KHCN
14:00Phó Hiệu trưởng Phạm Quý NhânThẩm định đề tài cấp Nhà nước Chương trình 1553Bộ KHCN
14:00Chủ tịch Hội đồng trường Hoàng Anh HuyHọp về việc tổ chức hoạt động Trung tâm Hợp tác đào tạo và Hướng nghiệp sinh viên.- Ban Giám hiệu;
- Lãnh đạo các đơn vị: P.KHTC, P.TCHC, P.Đào tạo, TT.HTĐT&HNSV.
Phòng B.202 (Nhà B)
15:00Chủ tịch Hội đồng trường Hoàng Anh HuyHọp về việc xây dựng trang web nhân lực việc làm.- Ban Giám hiệu;
- Lãnh đạo các đơn vị: KHTC, TCHC, Đào tạo, P.CTSV, TT. GDTX, TT.HTĐT&HNSV.
Phòng B.202 (Nhà B)
Thứ Năm
22/10/2020
08:00Chủ tịch Hội đồng trường Hoàng Anh HuyKhai giảng năm học mới 2020 - 2021.- Khách mời;
- Ban Giám hiệu;
- Đại diện: BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, Hội CCB, Đoàn TN Trường;
- Trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc;
- Trưởng, phó các khoa/bộ môn trực thuộc;
- Đại diện giảng viên không có giờ lên lớp;
- Đại diện Lãnh đạo Phân hiệu tại Thanh Hóa;
- Đại diện học viên, sinh viên của Trường.
Hội trường B.706 (Nhà B)
Thứ Sáu
23/10/2020
08:00Phó Hiệu trưởng Phụ trách Vũ Danh TuyênThi tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng chính quy (đợt 3 - tháng 10 năm 2020).Ban coi thiPhòng A.703, A.704 (Nhà A)
14:00Phó Hiệu trưởng Phụ trách Vũ Danh TuyênTiếp cán bộ, giảng viên, chuyên viên và sinh viên, học viên của Trường.Phòng B.205 (Nhà B)
14:00Phó Hiệu trưởng Phạm Quý NhânHọp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp tỉnh tại cấp cơ sở của TS. Lưu Văn Huyền.- Khách mời;
- Các thành viên của Hội đồng theo Quyết định số 3941/QĐ-TĐHHN ngày 12/10/2020.
Phòng B.202 (Nhà B)
Thứ Bảy
24/10/2020
Phó Hiệu trưởng Phụ trách Vũ Danh TuyênTổ chức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ (Cả ngày).Theo Quyết định Ban coi thi tuyển sinh Thạc sĩ.Tầng 5 Nhà A
08:15Phó Hiệu trưởng Phụ trách Vũ Danh TuyênTập huấn công tác coi thi thạc sĩ.- Theo Quyết định Ban coi thi tuyển sinh Thạc sĩ;
- Ban Thanh tra tuyển sinh;
(Phòng TTrGD&PC chuẩn bị nội dung).
Tầng 5 Nhà A
Chủ Nhật
25/10/2020
Phó Hiệu trưởng Phụ trách Vũ Danh TuyênTổ chức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ (Cả ngày).Theo Quyết định Ban coi thi tuyển sinh Thạc sĩ.Tầng 5 Nhà A