Chuyển tới nội dung

Đại hội chi bộ Khoa học Đại cương nhiệm kỳ 2020-2022

25.03.2020

Tham dự Đại hội có Đồng chí Đặng Đức Chính Uỷ viên BCH đại diện phía Đảng bộ Nhà Trường và toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa học Đại cương.

Sau các nghi lễ chào cờ, Quốc ca, Quốc tế ca trang trọng, thay mặt chi bộ đồng chí Lê Xuân Hùng đại diện Đoàn chủ tịch đã trình bày Báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Nội dung báo cáo đã chỉ rõ sự nhất quán của chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể thực hiện kế hoạch nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Đại hội đã nghe đảng viên trong chi bộ trình bày các tham luận, ý kiến thảo luận góp ý cho dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Đại hội đã giới thiệu Ban bầu cử để tiến hành các thủ tục bầu Ban chi ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, kết quả bầu cử bầu ra 3 chi ủy, 1 Bí thư và 1 Phó Bí thư.

(Đảng viên trình bày tham luận trước đại hội)

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội chi bộ Khoa học Đại cương Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường HN nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã thành công tốt đẹp, thông qua sự đồng thuận, nhất trí cao của chi ủy Chi bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên.

Một số hình ảnh của Đại hội chi bộ Khoa học Đại cương:

 


Bài viết khác