Chuyển tới nội dung

Công nghệ thông tin - ngành của tương lai

17.03.2020

1. Giới thiệu khoa Công nghê thông tin của trường

Khoa CNTT trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Đại học TN&MT Hà Nội) là một cơ sở đào tạo Kỹ sư Công nghệ thông tin định hướng ứng dụng với sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao phục vụ ngành Tài nguyên Môi trường và các ngành khác trong xã hội. Với truyền thống 10 năm đào tạo bậc Đại học, Khoa CNTT, trường Đại học TN&MT Hà Nội đã đào tạo khoảng 10.000 Kỹ sư CNTT cho ngành Tài nguyên Môi trường và các ngành khác. Sinh viên CNTT của trường Đại học TN&MT Hà Nội sau khi tốt nghiệp được các cơ quan, doanh nghiệp đánh giá cao. Nhiều cựu sinh viên đã nắm giữ những vị trí quan trọng tại các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước. Hiện nay, Khoa CNTT trường Đại học TN&MT Hà Nội đào tạo Kỹ sư CNTT với nhiều hướng chuyên sâu như Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông, Hệ thống thông tin trong lĩnh vực Tài nguyên Môi trường.

2. Cơ hội việc làm cho sinh viên ra trường

Hiện nay, Công nghệ thông tin (CNTT) hiện diện trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và thu hút nguồn nhân lực rất lớn. Ước tính năm 2020 Việt Nam cần khoảng 1 triệu nhân lực trong lĩnh vực CNTT. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 CNTT là ngành then chốt, trong đó nhân lực về CNTT đóng vai trò quyết định.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành CNTT của Trường có thể đảm nhiệm nhiều vị trí như:

- Kỹ sư lập trình, phân tích, thiết kế hệ thống thông tin, xây dựng phần mềm và quản lý dự án Công nghệ thông tin.

- Kỹ sư lập trình, phân tích, thiết kế hệ thống thông tin và quản lý các dự án Công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (đất đai, địa chất, trắc địa, đo đạc bản đồ, viễn thám, khí tượng thủy văn, tài nguyên nước,. . .).

- Kỹ sư thiết kế, phát triển, tích hợp và quản trị hệ thống thông tin, quản trị cơ sở dữ liệu cho các cơ quan, doanh nghiệp.

- Kỹ sư thiết kế, xây dựng và quản trị mạng máy tính cho các cơ quan, doanh nghiệp.

- Kỹ sư tư vấn, triển khai và chuyển giao công nghệ cho các cơ quan, doanh nghiệp.

- Giám đốc kỹ thuật của các cơ quan, doanh nghiệp.

- Nghiên cứu viên tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu.

- Giảng viên, Giáo viên trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin.

- Tự thành lập công ty về lĩnh vực Công nghệ thông tin.

- Học lên các trình độ cao hơn.

 

(Giảng viên và sinh viên Khoa CNTT đi thực tế ở FPT software)

(Sinh viên Khoa CNTT thi tuyển vào công ty FPT software)


Bài viết khác