Chuyển tới nội dung

Trắc địa - Bản đồ giữ vai trò gì trong cuộc sống của chúng ta?

17.03.2020

Trong giai đoạn hiện nay, công nghệ thông tin đang phát triển như vũ bão, sự kết hợp giữa các công nghệ hiện đại như máy toàn đạc điện tử, hệ thống thu nhận tín hiệu vệ tinh toàn cầu (GPS), máy bay không người lái, công nghệ phần mềm,… đã giúp công tác Trắc địa được triển khai, xử lý nhanh chóng và độ chính xác rất cao, tạo ra bước đột phá mới trong lĩnh vực Đo đạc lập bản đồ, khảo sát thiết kế thi công và xây dựng cơ sở dữ liệu,...phục vụ cho các dự án.

Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin tin địa lý, trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà nội là một cơ sở đào tạo uy tín về lĩnh vực Trắc địa -Bản đồ với hai hệ đào tạo chính là đại học và thạc sỹ.Khoa chủ trương nâng cao chất lượng đào tạo để học viên, sinh viên tốt nghiệp ra trường được xã hội công nhận như những công dân toàn cầu, không chỉ đảm nhiệm tốt các vị trí quan trọng, chủ chốt trong Bộ Tài nguyên và Môi trường, sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, Cục bản đồ - Bộ Tổng tham mưu, Bộ xây dựng, Bộ giao thông, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn,.v.v. mà còn tham gia hiệu quả trong các dự án nước ngoài, dự án liên doanh nước ngoài và dự án của các tổ chức phi chính phủ khác.


Bài viết khác