Chuyển tới nội dung

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên khoa Khoa học Biển và Hải đảo

17.03.2020

Sinh viên ngành quản lý biển của Khoa học biển & Hải đảo, trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thường xuyên được đi thực tế tại các khu vực tỉnh thành ven biển để bổ trợ cho sinh viên có cách nhìn trực quan về các vấn đề nghiên cứu của chuyên ngành mình theo học, tạo niềm đam mê nghiên cứu cho sinh viên.

Trong các năm vừa qua Khoa đã tổ chức các chương trình hướng nghiệp sinh viên tại Khu vực cửa sông Bạch Đằng, Rừng ngập mặn Bằng La – Đại Hợp và tuyến kè đê biển Hải Phòng giúp cho sinh viên có những trải nghiệm thực tế về các quá trình thủy động lực ở khu vực cửa sông ven biển; các quá trình tại vùng nước nông ven bờ như sóng gió, dòng chảy, thủy triều, công trình ven bờ và cấu tạo đường bờ biển. Bên cạnh đó là kiến thức về các nguồn tài nguyên biển, các vấn đề về môi trường biển và đa dạng hệ sinh thái biển.

Ngoài việc thăm quan về các quá trình hải dương học, sinh thái và kinh tế xã hội vùng ven bờ biển Khoa học biển cũng đã liên hệ với các đơn vị nghiên cứu có cơ sở vật chất phục vụ cho việc nghiên cứu chuyên sâu về biển để sinh viên được thăm quan học tập tiếp cận, thực hành với các công nghệ mới như các thiết bị hải dương học trên tàu nghiên cứu biển; các thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn biển tại các trạm quan trắc ven bờ biển (Trạm Hòn Dáu – Hải Phòng).

Ngoài kiến thức thực tế về hoạt động kinh tế xã hội vùng bờ biển, cũng như cách quản lý các nguồn tài nguyên và môi trường biển, Khoa học biển & Hải đảo đã tổ chức các chuyến đi thực tế tại khu vực Ramsa –Xuân Thủy, tỉnh Nam Định cung cấp sinh viên thêm những kinh nghiệm trong công tác quản lý tổng vùng bờ biển theo mô hình quản lý tổng hợp tiên tiến trên thế giới nhằm mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội vùng ven bờ và bảo vệ hệ sinh thái, môi trường sống.

(Thăm quan hệ sinh thái vùng cửa sông Bạch Đằng – Hải Phòng)

(Thăm quan tàu nghiên cứu biển)


Bài viết khác