Chuyển tới nội dung

Tin bài


Thông báo: Về việc đăng ký Nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp mở mới năm 2021

Thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài...
10.08.2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội nghị đại biểu bầu Thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020-2025

Trong ngày 10/8/2020, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức hội nghị đại biểu bầu Thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị đã...
09.08.2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo: Về việc đăng ký xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2

Thực hiện Công văn số 4173/BTNMT-VP ngày 05/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đăng ký xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà...
06.08.2020

Dự thảo danh sách tốt nghiệp bổ sung đợt 2 - tháng 6 năm 2020 (trình độ đào tạo: đại học chính quy, đại học liên thông chính quy, cao đẳng chính quy)

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành dự thảo danh sách tốt nghiệp bổ sung đợt 2 - tháng 6 năm 2020 (trình độ đào tạo: đại học chính quy, đại học...
06.08.2020


Phát động cuộc thi “Sức hút và lực đẩy của Nghiên cứu khoa học với sinh viên Hunre”

Cuộc thi “Sức hút và lực đẩy của nghiên cứu khoa học với sinh viên HUNRE” là một trong các hoạt động tiến tới kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Tài nguyên...
05.08.2020

Kết quả dự kiến xét tốt nghiệp bổ sung đợt 2 - tháng 6 năm 2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo kết quả dự kiến xét tốt nghiệp bổ sung đợt 2 - tháng 6 năm 2020
03.08.2020

Thời khóa biểu học trực tuyến học phần Triết học, Tiếng Anh các lớp hệ đào tạo trình độ thạc sĩ khóa CH5B, CH6A

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo: Thời khóa biểu học trực tuyến học phần Triết học, Tiếng Anh các lớp hệ đào tạo trình độ thạc sĩ khóa...
02.08.2020

Thông báo: Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ II năm học 2019-2020 nhằm đối phó với dịch bệnh COVID-19

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ II năm học 2019-2020 nhằm đối phó với dịch bệnh COVID-19
02.08.2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo: Thời khóa biểu học trực tuyến học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo: Thời khóa biểu học trực tuyến học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
02.08.2020


Quyết định khen thưởng học viên tốt nghiệp thủ khoa khóa học và các chuyên ngành Thạc sĩ khóa 4A (2018 – 2020) và Khen thưởng sinh viên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện toàn khóa ĐH6 (2016-2020) và LĐH8 (2018-2020)

QUYẾT ĐỊNHKhen thưởng học viên tốt nghiệp thủ khoa khóa học và các chuyên ngành Thạc sĩ khóa 4A (2018 – 2020)Khen thưởng sinh viên đạt kết quả cao trong học tập và rèn...
29.07.2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Đại học chính quy năm 2020

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020, sáng nay ngày 30/7/2020, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại...
29.07.2020


Thông báo: Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 nhằm bảo đảm an toàn cho học viên, sinh viên đang học tập tại trường

Căn cứ Công văn số 3284/UBND-KVVX, ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch...
28.07.2020

Thông báo về việc thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng và thông báo của Văn phòng Bộ bộ Tài nguyên và Môi Trường,  Phòng Tổ chức - Hành chính xin thông báo một số nội dung...
27.07.2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Đề cương chi tiết các học phần chất lượng cao trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...
27.07.2020