Chuyển tới nội dung

Tin bài
Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin, Thủy văn học, Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành

Sau 4 ngày làm việc, chiều nay 27/12, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội(DH TN&MT HN) đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học...
28.12.2021
Tổ chức thành công hội thảo khoa học quốc gia: “giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo, quản lý lĩnh vực tài nguyên, môi trường”

Trong phiên làm việc buổi chiều, hội thảo khoa học quốc gia : “giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo, quản lý lĩnh vực tài...
26.12.2021


Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng ba chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Sáng nay (24/12), trường ĐH TN&MT Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) tổ chức khai mạc đợt khảo...
24.12.2021

Hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng KHCN trong sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Sáng ngày 21/11, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường HN đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng KHCN trong sử dụng hợp lý tài...
23.12.2021

Thông báo về hoạt động đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học năm 2021 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã triển khai công tác tự đánh giá 03 Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học gồm: Công nghệ Thông tin, Thủy...
23.12.2021

Kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ đào tạo, quản lý lĩnh vực TN&MT

(TN&MT) - Trong khuôn khổ các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ năm 2021, chiều 21/12, Trường Đại học TN&MT Hà Nội tổ chức hội thảo “Giải pháp...
22.12.2021


Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng KHCN sử dụng hợp lý tài nguyên

Sáng 21/12, Trường Đại học TN&MT Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo...
21.12.2021