Chuyển tới nội dung

Tin bài


Thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ phụ, học kỳ hè KỲ 2 Năm học 2020-2021

Áp dụng với các sinh viên học lại, học cải thiện điểm các học phần thực hành.Chi tiết xem tại file đính kèm
17.11.2021Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến đối với sinh viên tốt nghiệp Đợt 3 - tháng 11 năm 2021

Thời gian bảo vệ và địa điểm làm việc của các Hội đồng chấm khóa luậntốt nghiệp- Thời gian bảo vệ: từ ngày 17/11 – 19/11/2021- Địa điểm làm việc của các Hội...
07.11.2021

Thông báo về việc Đăng ký công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2021

Thời gian đăng ký sáng kiến kinh nghiệm 1) Đăng ký và xét tại đơn vị: Từ 05/11/2021 đến 18/11/2021 Các cá nhân có công trình đề nghị công nhận sáng kiến nộp hồ sơ...
02.11.2021

Thông báo Lịch thi kết thúc học phần Giáo dục quốc phòng & An ninh 1,2 theo phương thức thi trực tuyến - Học kỳ 2 năm 2020-2021

Đối tượng áp dụng: Sinh viên Đại học chính quy khóa 10Lịch thi chi tiết xem tại file đính kèm 
31.10.2021

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ phụ đợt 1 theo phương thức trực tuyến - học kỳ 1 năm học 2020-2021

Đối tượng áp dụng: Sinh viên học lại, cải thiện điểm Lịch thi chi tiết xem tại file đính kèm
31.10.2021