Chuyển tới nội dung

Thông báo tổ chức học các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đối với sinh viên đại học khóa ĐH5 đến ĐH8 (Đợt 1 - Học kỳ I, năm học 2020 - 2021)

16.09.2020

Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác