Chuyển tới nội dung

Thông báo: Về việc Tổ chức tốt nghiệp cho các hệ đào tạo chính quy Đợt 3 – tháng 10 năm 2020

15.09.2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo Về việc Tổ chức tốt nghiệp cho các hệ đào tạo chính quy
Đợt 3 – tháng 10 năm 2020

(Chi tiết trong file đính kèm)


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác