Chuyển tới nội dung

Thông báo: Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 nhằm bảo đảm an toàn cho học viên, sinh viên đang học tập tại trường

28.07.2020

Căn cứ Công văn số 3284/UBND-KVVX, ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; thông báo của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi Trường. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo về việc tiếp tục thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn cho học viên, sinh viên trong thời gian học tập tại trường và một số nội dung liên quan đến kiểm soát dịch COVID-19 như sau:

1. Trạm Y tế

- Là đầu mối triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội và Trung tâm y tế Quận, Phường Phú Diễn để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

- Tiến hành đo thân nhiệt cán bộ, viên chức, người lao động, khách và người học khi đến Trường làm việc và học tập.

- Tham mưu và báo cáo với Ban giám hiệu các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 kịp thời.

2. Phòng Công tác sinh viên

- Phối hợp với Trạm y tế và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Phối hợp với các khoa, bộ môn, chủ nhiệm lớp tăng cường phổ biến tuyên truyền kiến thức và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

- Triển khai thu thập thông tin về tình hình sức khỏe của học viên, sinh viên trong vòng 14 ngày gần đây.

3. Phòng Đào tạo

- Phối hợp với Trạm y tế và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

- Căn cứ tình hình dịch bệnh, tham mưu cho Ban giám hiệu Nhà trường để điều chỉnh kế hoạch đào tạo cho người học kịp thời.

4. Các khoa, bộ môn, giảng viên lên lớp

- Phối hợp với Trạm y tế và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

- Chỉ đạo Chủ nhiệm lớp thực hiện các nghiêm các nhiệm vụ được nêu tại mục 5 dưới đây.

5. Chủ nhiệm lớp:

- Tăng cường phổ biến tuyên truyền kiến thức và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

- Yêu cầu người học khai báo y tế (theo mẫu) trong vòng 14 ngày gần đây, thống kê và nộp báo cáo cho Phòng công tác sinh viên trước ngày 01/8/2020.

- Yêu cần người học không đến trường, khi người học có biểu hiện sốt, ho, khó thở, hoặc đến từ vùng dịch trong vòng 14 ngày gần đây và đề nghị người học đến ngay cơ sở y tế để được khám chữa, tư vấn và điều trị kịp thời.

- Khi đến trường chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của Nhà trường đang triển khai

6. Phòng ản trị thiết bị

- Tiếp tục tổ chức vệ sinh, sát khuẩn khử trùng lớp học và trong khuôn viên Nhà trường.

- Hàng ngày cung cấp đầy đủ dung dịch rửa tay tại các nhà vệ sinh; dung dịch sát khuẩn nhanh tại các điểm ra vào của sinh viên.

7. Trung tâm dịch vụ trường học

- Phối hợp với Trạm Y tế thực hiện đo thân nhiệt cán bộ, viên chức, người lao động, khách và người học khi đến trường làm việc học tập.

- Yêu cầu cán bộ, viên chức, người lao động, khách và người học khi đến trường làm việc và học tập cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch mà Nhà trường đang triển khai (như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, ...)

8. Đoàn Thanh niên:

- Phối hợp với Trạm y tế thực hiện đo thân nhiệt cho cán bộ, viên chức, người lao động, khách và người học khi đến trường làm việc học tập.

- Tăng cường phổ biến tuyên truyền kiến thức và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho đoàn viên, thanh niên.

- Các nhiệm vụ khác theo phân công của Nhà trường.

9. Ban truyền thông:

Thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trên các cổng thông tin của Nhà trường.

10. Đối với người học:

- Thực hiện khai báo y tế trung thực về tình hình sức khỏe trong vòng 14 ngày gần đây cho Chủ nhiệm lớp.

- Nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc đến vùng dịch (Đà Nẵng) trong vòng 14 ngày gần đây thì phải nghỉ ở nhà và báo cáo cho Chủ nhiệm lớp biết, làm đơn xin phép nghỉ học và đến cơ sở y tế để được khám chữa, tư vấn, điều trị.

- Khi đến trường chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của Nhà trường đang triển khai.

Trên đây là thông báo tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Nhà trường yêu cầu các cá nhân và đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Ban giám hiệu để được giải quyết.

(Chi tiêt trong file đính kèm)


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác