Chuyển tới nội dung

Thông báo về việc thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19

27.07.2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng và thông báo của Văn phòng Bộ bộ Tài nguyên và Môi Trường,  Phòng Tổ chức - Hành chính xin thông báo một số nội dung liên quan đến kiểm soát dịch COVID-19 như sau:

1. Trạm Y tế  triển khai đo thân nhiệt tại Cổng Trường (Số 41A đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và sảnh tầng 1 của các tòa nhà A, B và C từ ngày 27/7/2020. Đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học viên khi đến Trường làm việc và học tập nghiêm túc chấp hành.

2.  Công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học viên đã đến Đà Nẵng trong 14 ngày vừa qua phải báo cáo về Trạm Y tế Trường và tạm thời tự cách ly ở nhà chờ thông báo (Giáo viên chủ nhiệm phải thông tin cho các lớp mình chủ nhiệm về thông báo này và tổng hợp danh sách sinh viên, học viên đã đến Đà Nẵng trong 14 ngày vừa qua, báo cáo về Trạm Y tế Trường).

3. Các trường hợp công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học viên có các biểu hiện ho sốt, thân nhiệt cao cũng tạm thời tự cách ly ở nhà để theo dõi.

4. Đề nghị các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong toàn trường tạm dừng việc đi Đà Nẵng từ ngày 27/7/2020 cho đến khi có thông báo mới, trong trường hợp thực sự cần thiết phải xin ý kiến của Hiệu trưởng.

Một số hình ảnh trong buổi sáng thứ 2 đầu tuần.


Bài viết khác