Chuyển tới nội dung

Thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 ( Áp dụng cho sinh viên đại học chính quy khóa 9,10 ).

02.08.2022

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.

Thời khóa biểu này thay thế cho Thời khóa biểu số 2882/ TBTKB - TĐHHN ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác