Chuyển tới nội dung

Chương trình hợp tác kinh tế kỹ thuật Ấn Độ năm 2022 - 2023

20.07.2022

Chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC) được thành lập theo quyết định của Nội các Ấn Độ ngày 15/9/1964, với vai trò là một chương trình hỗ trợ song phương của Chính phủ Ấn Độ. Chương trình ITEC được tài trợ hoàn toàn bởi Chính phủ Ấn Độ, đã phát triển và lớn mạnh trong những năm qua.

Có 02 khoá học offline sẽ được diễn ra trong 02 tháng cuối cùng của năm 2022, nằm trong khuôn khổ của Chương trình ITEC 2022-2023. Chương trình được tài trợ hoàn toàn bởi Chính phủ Ấn Độ. 

S.NO

Institue name

Course title

Start date

End date

Partner countries

Course type

1

Geological survey of india training institute

Remote sensing and digital image processing for geoscientists

20-11-2022

20-12-2022

All countries

ITEC

2

Indian institute of public administration

Data analytics and risk management

05-12-2022

16-12-2022

All countries

ITEC

 

Các ứng cử viên quan tâm đăng ký tuyến trên trang web của ITEC https://itecgoi.in và gửi đơn đăng ký cùng thư giới thiệu từ đơn vị quản lý và các tài liệu có liên quan (nếu có) cho Đại sứ quán Ấn Độ trong thời gian sớm nhất. Để biết thêm chi tiết hay nhận hỗ trợ, ứng viên vui lòng truy cập vào cổng thông tin ITEC https://itecgoi.in.


Bài viết khác