Chuyển tới nội dung

Thông báo lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan đợt 4 năm 2022

22.07.2022

Triển khai Kế hoạch số 5272/KH-TĐHHN, ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc lấy ý kiến phản hồi (LYKPH) các bên liên quan, Nhà trường thông báo LYKPH của các bên liên quan 4 như sau: 

- Giảng viên, học viên, sinh viên các khóa truy cập vào link trong bảng ở dưới và thực hiện khảo sát theo đúng đối tượng.

 - Yêu cầu tỷ lệ tham gia khảo sát: ≥ 80%

 - Đơn vị chủ trì xây dựng báo cáo kết quả LYKPH : Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Công tác sinh viên, Các khoa có Phòng thí nghiệm thực hành (tương ứng với các nội dung trong bảng)

 - Các khoa, bộ môn có trách nhiệm thông báo, đôn đốc học viên, sinh viên của mình tham gia thực hiện khảo sát.

Thông báo chi tiết và link khảo sát xem tại file đính kèm.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác