Chuyển tới nội dung

Thời khóa biểu học trực tuyến học kỳ II năm học 2020 - 2021

18.02.2021

Áp dụng cho sinh viên đại học chính quy khóa 8,9,10, Liên thông đại học chính quy khoá 9 và sinh viên học lại, học cải thiện điểm, học song bằng.
Chi tiết sinh viên xem tại file đính kèm.

 


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác