Chuyển tới nội dung

Thông báo triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ II năm học 2020 – 2021

18.02.2021

Hướng dẫn kỹ thuật để tham gia lớp học trực tuyến sinh viên và giảng viên xem chi tiết tại file đính kèm.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác