Chuyển tới nội dung

Ban chấp hành Đảng bộ Trường


PGS.TS Hoàng Anh Huy
Bí thư Đảng ủy Trường

STTHọ và tênChức vụ

1

Hoàng Anh Huy

Bí thư Đảng ủy

2

Vũ Danh Tuyên

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

3

Nguyễn Văn Hưởng

Phó Bí thư Đảng ủy

4

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

5

Huỳnh Thị Lan Hương

Đảng ủy viên

6

Nguyễn Thị Hồng Hương

Đảng ủy viên

7

Phạm Anh Tuấn

Đảng ủy viên

8

Lê Hữu Lương

Đảng ủy viên

9

Đặng Đức Chính

Đảng ủy viên

10

Lưu Văn Huyền

Đảng ủy viên

11

Lê Thị Trinh

Đảng ủy viên

12

Nguyễn Thị Hải Yến

Đảng ủy viên

13

Hoàng Thị Nguyệt Minh

Đảng ủy viên

14

Nguyễn Bá Dũng

Đảng ủy viên

15

Nguyễn Thị Luyến

Đảng ủy viên