Chuyển tới nội dung

Các thành viên trong Hội đồng Trường

Chủ tịch

PGS.TS. Hoàng Anh Huy - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
ĐT: 0932249680
Email: hahuy@hunre.edu.vn

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

trong hội đồng

1

ThS. Nguyễn Thạc Cường

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

2

ThS. Giang Đức Chung

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

3

ThS. Trần Thị Thêm

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Ủy viên

4

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng

Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

5

GS.TS. Trần Thục

Chủ tịch Hội đồng Khí tượng thủy văn Việt Nam

Ủy viên

6

GS.TS. Trần Hồng Thái

Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn

Ủy viên

7

PGS.TS. Lưu Thế Anh

Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường

Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

8

ThS. Nguyễn Xuân Hoàng

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Misa

Ủy viên

9

Sinh viên Trần Đức Chính

Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, lớp ĐH7QM3

Ủy viên

10

TS. Nguyễn Bá Dũng

Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ủy viên

11

CN. Nguyễn Việt Hằng

Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ủy viên

12

TS. Nguyễn Hoản

Trưởng khoa Kinh tế tài nguyên và môi trường

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ủy viên

13

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hương

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Công nghệ thông tin

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ủy viên

14

ThS. Nguyễn Văn Hưởng

Chủ tịch Công đoàn trường

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ủy viên

15

ThS. Lê Hữu Lương

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

Ủy viên

16

TS. Nguyễn Thị Luyến

Trưởng khoa Lý luận chính trị 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ủy viên

17

ThS. Đặng Hữu Mạnh

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ủy viên

18

TS. Hoàng Thị Nguyệt Minh

Trưởng khoa Tài nguyên nước

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ủy viên

19

TS. Phạm Anh Tuấn

Trưởng khoa quản lý đất đai

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nộ

Ủy viên

20

TS. Vũ Danh Tuyên

Trưởng Phòng Đào Tạo

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ủy viên

21

PGS.TS. Lê Thị Trinh

Trưởng khoa Môi trường

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ủy viên

22

TS. Lưu Văn Huyền

Phó Trưởng phòng Đào Tạo

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ủy viên