Chuyển tới nội dung

Kế hoạch tổ chức mở lớp học phần học kỳ phụ kỳ II năm học 2019-2020

11.05.2020

1.  Đối tượng đăng ký:

       - Sinh viên sắp hết thời gian đào tạo;

-Sinh viên đã thi các môn tốt nghiệp, làm đồ án/ khóa luận nhưng chưa ra trường;

-Sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện điểm.

2. Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký nguyện vọng học theo hình thức đăng ký online trên website Trường (xem hướng dẫn đính kèm).

3. Thời gian đăng ký:Từ ngày 12/5/2020 đến 17/5/2020.

         4. Thời gian dự kiến tổ chức lớp học:Từ ngày 01/06/2020 đến 16/8/2020.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác