Chuyển tới nội dung

Hội thảo khoa học “Xây dựng chương trình đào tạo lĩnh vực môi trường tại các trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường”

01.12.2022

         Sáng ngày 1/12, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng chương trình đào tạo lĩnh vực môi trường tại các trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường” để lấy ý kiến góp ý về cấu trúc chương trình đào tạo, danh mục và kế hoạch biên soạn các giáo trình lĩnh vực môi trường tại các trường đại học trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

          Tham dự và chủ trì Hội thảo có TS. Võ Tuấn Nhân - Thứ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các đại biểu tham dự có GS.TS. Trần Hồng Thái - Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Khí tượng Thủy văn; Ông Giang Đức Chung - Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ; Ông Nguyễn Thạc Cường - Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học và Công nghệ; PGS.TS. Nguyễn Hữu Thọ - Viện trưởng Viện Chính sách Chiến lược Tài nguyên và Môi trường,… 

          Về phía các nhà khoa học có GS.TS. Mai Trọng Nhuận - Nguyên giám đốc Đại học quốc gia; PGS.TS. Lưu Thế Anh - Viện trưởng, Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội; Các Chuyên gia và các Nhà khoa học đến từ các trường, Viện nghiên cứu như Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,…

          Về phía Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có PGS.TS. Hoàng Anh Huy - Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS. Lê Thị Trinh - Phó Hiệu trưởng nhà trường; Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể giảng viên khoa Môi trường.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu khai mạc và chủ trì Hội thảo

          Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết Bộ Tài nguyên và Môi trường có 02 trường Đại học là Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Là các trường trực thuộc Bộ nên nhiệm vụ trọng tâm của các trường là đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu về lĩnh vực quản tài nguyên và môi trường đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Hội nhập quốc tế dưới tác động của Biến đổi khí hậu. Đối với lĩnh vực môi trường, các Trường đang đào tạo 02 ngành hệ đại học (Quản lý Tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường), 03 ngành hệ thạc sỹ (Quản lý Tài nguyên và môi trường, Khoa học môi trường, Kỹ thuật môi trường). 

          Qua rà soát cho thấy một số nội dung, chương trình, giáo trình phục vụ công tác đào tạo lĩnh vực môi trường chưa được cập nhật theo các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường hiện hành và Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020 - 2025 đã được ban hành tại Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Toàn cảnh Hội thảo được tổ chức tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

          Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong đào tạo nguồn nhân lực của Ngành tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo đại học, sau đại học lĩnh vực môi trường. Theo đó, Ban chỉ đạo đã giao Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM xây dựng Kế hoạch biên soạn cấu trúc chương trình đào tạo chung; xác định một số giáo trình, tài liệu trọng yếu của lĩnh vực môi trường cần nghiên cứu, biên soạn nhằm phục vụ công tác đào tạo đại học, sau đại học lĩnh vực môi trường của các trường đại học trực thuộc Bộ phù hợp với yêu cầu của Khung trình độ quốc gia, hội nhập với trình độ khu vực ASEAN và quốc tế. 

          Trong khuôn khổ Hội thảo các nhà nghiên cứu, các chuyên gia đã tham luận về việc xây dựng chương trình đào tạo hệ đại học, sau đại học, các chương trình giáo dục về ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường,…

          TS. Vũ Văn Doanh - Trưởng bộ môn Quản lý môi trường, Khoa Môi trường Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã trình bày về “Kết quả xây dựng cấu trúc chương trình đào tạo lĩnh vực môi trường tại các trường đại học trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường”, những kết quả này dựa trên việc nghiên cứu các chương trình đào tạo, nhận định sự thay đổi về xu hướng trong mô hình giảng dạy, tìm hiểu các học phần tương đương với nội dung về ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường của các trường đại học tại một số nước trên thế giới.

TS. Vũ Văn Doanh - Trưởng Bộ môn Quản lý môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội báo cáo về kết quả xây dựng cấu trúc chương trình đạo tạo lĩnh vực môi trường tại các trường đại học trực thuộc Bộ

          PGS.TS. Nguyễn Võ Châu Ngân - Khoa Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ đã góp ý về phát triển các chương trình trong ngành Quản lý tài nguyên và môi trường. Trong đó, cân nhắc tỷ trọng các nhóm môn học trong từng khối kiến thức cho ngành là điều cần thiết, xác định mục tiêu chung trong chương trình đào tạo nghiên cứu bổ sung thêm về sự phát triển toàn diện với kiến thức cơ sở; Chuyên ngành và kỹ năng thực hành về quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, đa dạng sinh học, bảo vệ và kiểm soát ô nhiễm môi trường,... 

GS.TS. Trần Hồng Thái - Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Khí tượng Thủy văn phát biểu trao đổi tại Hội thảo

GS.TS. Mai Trọng Nhuận - Nguyên giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại Hội thảo

          Thông qua hội thảo này, Bộ Tài nguyên và Môi trường mong các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đơn vị sử dụng lao động,... bằng trí tuệ và kinh nghiệm thực tế trong đào tạo và quản lý môi trường có các báo cáo tham luận, góp ý cụ thể về cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo, danh mục, kế hoạch biên soạn các giáo trình, tài liệu lĩnh vực môi trường tại các trường đại học trực thuộc Bộ TN&MT; làm cơ sở để hoàn thiện chương trình đào tạo lĩnh vực môi trường, định hướng xây dựng các giáo trình giảng dạy thuộc chương trình cho các trường trực thuộc Bộ theo hướng chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu thực tế và hội nhập quốc tế theo đúng Quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.


Bài viết khác