Chuyển tới nội dung

Thông báo tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa đối với sinh viên đại học chính quy khóa 12 đợt bổ sung năm 2022

17.10.2022

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác