Chuyển tới nội dung

Hội nghị tập huấn tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2023

26.04.2023

Ngày 25 tháng 4 năm 2023, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã triển khai Hội nghị tập huấn Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo năm 2023 theo Kế hoạch số 1493/KH-TĐHHN ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Nhà trường nhằm tạo sự thống nhất trong triển khai và nâng cao hiệu quả hoạt động tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo.

Buổi tập huấn được thực hiện kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của gần 200 cán bộ, giảng viên là thành viên của Hội đồng Tự đánh giá và Ban thư ký Hội đồng Tự đánh giá của 01 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ thạc sĩ chuyên ngành Khoa học môi trường và 06 CTĐT chính quy trình độ đại học, gồm: Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững, Khí tượng và khí hậu học, Kỹ thuật địa chất, Quản lý biển, Quản lý tài nguyên nước và Quản trị kinh doanh.

PGS.TS. Lê Thị Trinh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo và trao đổi tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Lê Thị Trinh khẳng định công tác tập huấn tự đánh giá CTĐT là bước quan trọng và thực sự cần thiết trong quá trình triển khai tự đánh giá CTĐT, yêu cầu có sự đồng bộ và thống nhất giữa các đơn vị trong Nhà trường khi triển khai các nhiệm vụ Tự đánh giá. PGS.TS.Lê Thị Trinh cũng quán triệt một số nội dung, chủ trương của Nhà trường cũng như cách thức triển khai các công việc trong công tác tự đánh giá CTĐT năm nay.

Tự đánh giá CTĐT là một khâu quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng CTĐT của cơ sở giáo dục, giúp cơ sở giáo dục và đơn vị thực hiện CTĐT tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng của CTĐT, xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT, từ đó, điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo. Quá trình tự đánh giá thể hiện tính dân chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu xã hội, phục vụ cộng đồng theo chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường. Tự đánh giá CTĐT cũng là một trong các điều kiện cần thiết để cơ sở giáo dục đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT với tổ chức kiểm định chất lượng.

Với sự hướng dẫn của Bộ phận Đảm bảo chất lượng giáo dục Nhà trường, các thầy cô tham gia buổi tập huấn đã được giới thiệu về tổng quan về công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng CTĐT theo hướng dẫn tại Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo ngày 29 tháng 11 năm 2013; các bước triển khai tự đánh giá cũng như các biểu mẫu liên quan phục vụ quá trình tự đánh giá chương trình đào tạo theo hướng dẫn tại Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Cục quản lý chất lượng. Đặc biệt, bộ phận Đảm bảo chất lượng của Nhà trường đã giới thiệu, phân tích nội hàm và hướng dẫn sử dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo tại Thông tư 04/2016/TT-BGDÐT của Bộ giáo dục và đào tạo và Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Cục quản lý chất lượng. Ngoài ra, thông qua tổng kết quá trình triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài các CTĐT trước đó, các thầy cô được báo cáo viên hướng dẫn các kỹ thuật viết cũng như lưu ý một số sai sót thường gặp phải trong quá trình triển khai tự đánh giá CTĐT.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

TS Trần Minh Nguyệt - Phó trưởng phòng KT&ĐBCLGD giới thiệu tổng quan về quá trình tự đánh giá và kỹ thuật viết báo cáo

TS. Mai Tiến Tú - Chuyên viên Phòng KT&ĐBCLGD hướng dẫn các Nhóm công tác viết báo cáo TĐG CTĐT đối với nhóm Tiêu chuẩn về chương trình đào tạo, tổ chức nhân sự và đảm bảo chất lượng

KS. Phạm Công Thành - Chuyên viên Phòng KT&ĐBCLGD (ngoài cùng bên phải) hướng dẫn các Nhóm công tác viết báo cáo TĐG CTĐT đối với nhóm Tiêu chuẩn liên quan đến người học và kết quả đầu ra

PGS.TS. Hoàng Ngọc Khắc - giảng viên Khoa Môi trường trao đổi về hoạt động tự đánh giá CTĐT của Khoa

Các Nhóm trao đổi, thảo luận về tự đánh giá và viết báo cáo

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn


Bài viết khác