Chuyển tới nội dung

Danh sách thí sinh xác nhận nhập học nộp qua bưu điện

08.09.2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo Danh sách thí sinh xác nhận nhập học nộp qua bưu điện.

Các bạn kiểm tra xem hồ sơ còn thiếu những gì thì bổ sung đến ngày 10/09. Nếu không kết quả sẽ bị hủy.

Trân trọng./

(Danh sách trong file đính kèm)


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác