Chuyển tới nội dung

Danh sách thí sinh xác nhận nhập học nộp qua bưu điện (Tính đến ngày 17h 09/09/2020)

09.09.2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo Danh sách thí sinh xác nhận nhập học nộp qua bưu điện.

(Tính đến ngày 17h 09/09/2020)

Các bạn kiểm tra xem hồ sơ còn thiếu những gì thì bổ sung đến ngày 10/09. Nếu không kết quả sẽ bị hủy.

Danh sách trong file đính kèm


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác