Chuyển tới nội dung

Danh sách số điện thoại lãnh đạo các đơn vị trong trường

23.06.2020

Để thuận tiện cho liên hệ công việc, HUNRE cung cấp Danh sách số điện thoại lãnh đạo các đơn vị trong trường để các quý vị có thể liên hệ khi cần.

Lưu ý: Với các vấn đề về Tư vấn tuyển sinh, truyền thông và thương hiệu... vui lòng liên hệ theo Hotline: 0902 130 130 để được hỗ trợ

DANH SÁCH TÊN VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ

STT

Tên

Trưởng đơn vị

Điện thoại

1

PGS.TS. Hoàng Anh Huy

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

0932249680

2

PGS.TS. Phạm Quý Nhân

Phó hiệu trưởng

0913546004

3

TS. Vũ Danh Tuyên

Phòng đào tạo

0988343666

4

ThS. Nguyễn Văn Hưởng

Chủ tịch công đoàn trường

0983775996

5

PGS.TS Lê Thị Trinh

Khoa Môi trường

0989203581

6

TS.Nguyễn Hồng Lân

Khoa khoa học biển

0944699605

7

TS.Nguyễn Hoản

Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

0915826869

8

TS.Trần Lệ Thu

Khoa lý luận chính trị

0902210733

9

TS.Phạm Anh Tuấn

Khoa quản lý đất đai

0912502619

10

TS.Lê Phú Hưng

Khoa công nghệ thông tin

0946338877

11

TS. Thái Thị Thanh Minh

Bộ môn Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

0983484946

12

TS.Bùi Thị Hồng Thắm

Khoa trắc địa bản đồ và thông tin địa lý

0976785816

13

TS.Phí Trường Thành

Khoa địa chất

0946854916

14

TS.Hoàng Thị Nguyệt Minh

Khoa tài nguyên nước

0915896389

15

TS.Trương Vân Anh

Khoa khí tượng thủy văn

0981479299

16

ThS. Đặng Đức Chính

Bộ môn Ngoại ngữ

0912693486

17

ThS. Phạm Đình Tâm

Bộ môn giáo dục Thể chất và Quốc phòng

0983998509

18

TS. Lê Xuân Hùng

Khoa khoa học đại cương

0903208514

19

ThS. Đinh Hữu Thịnh

Trung tâm dịch vụ trường học

0985861886

20

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hương

Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin

0989059880

21

CN. Phạm Đức Quán

Trung tâm giáo dục thường xuyên

0983054815

22

TS. Lê Ngọc Thuấn

Viện nghiên cứu tài nguyên

 0987815114

23

TS. Nguyễn Phương Hoa

Trung tâm hợp tác Đào tạo và hướng nghiệp SV

0919268468

24

TS.Nguyễn Hoản

Ban truyền thông và tư vấn tuyển sinh

0915826869

25

ThS. Nguyễn Văn Hưởng

Phòng công tác HSSV

0983775996

26

ThS. Lê Trung Kiên

Đoàn thanh niên

0912628808

27

ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

Phòng Tổ chức – Hành chính

0976284868

28

ThS. Nguyễn Thị Minh Sáng

Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng GD

0989309681

29

CN. Nguyễn Việt Hằng

Phòng Kế hoạch tài chính

0988026669

30

TS. Nguyễn Bá Dũng

Phòng khoa học CN và Hợp tác quốc tế

0912319706

31

ThS. Nguyễn Duy Tạo

Phòng Quản trị thiết bị

0912410501

32

ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Phòng thanh tra giáo dục và Pháp chế

0904313086

33

ThS. Nguyễn văn Khỏe

Trung tâm tư vấn và môi trường

0915161649

II. DANH SÁCH CÁC PHÓ PHÒNG/KHOA

Nhấp vào Link sau để xem:  https://hunre.edu.vn/danh-sach-so-dien-thoai-cac-pho-phong-khoa-trong-truong.html


Bài viết khác