Chuyển tới nội dung

Thông báo: Về việc tổ chức học các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đối với sinh viên đại học khóa ĐH6 (Đợt 1 - Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020)

07.05.2020

I. Các môn học:

 1. Kỹ năng thuyết trình - thuyết phục trước đám đông (KNM002)

2. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định (KNM003)

II. Đăng ký học:

Sinh viên phải hoàn thành hai môn kỹ năng mềm trong học phần tự chọn ở mục I trước thời gian xét công nhận tốt nghiệp. Sinh viên tự lựa chọn môn học để đăng ký. Sinh viên đăng ký học trực tuyến trên trang cá nhân tại Website Trường. Trong trường hợp sinh viên không đăng ký được trực tuyến do lỗi trang cá nhân, sinh viên nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (Phòng 203 nhà C).  

Sinh viên học lại thực hiện đăng ký học theo thông báo này.

Thời gian đăng ký học: Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 22/05/2020.

Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký các môn học, Nhà trường xếp lớp, phòng học và thông báo trên Website Trường.

III. Lịch học và thi các môn học:

Nhà trường bố trí thời gian học và thi kèm theo thông báo này (Chi tiết trong file đính kèm)

IV. Học phí:

Mức thu học phí:  267.700đ/tín chỉ (một môn học).

Sinh viên đăng ký học nôp tiền vào tài khoản cá nhân của sinh viên tại ngân hàng BIDV trước 17h00 ngày 22 tháng 05 năm 2020 để ngân hàng tự động trích nộp học phí cho sinh viên (tiền nộp vào tài khoản phải đủ để đóng học phí các môn học và số dư tài khoản theo quy định của ngân hàng). Sau thời hạn trên sinh viên đăng ký học sẽ không có tên trong danh sách lớp học (trường hợp đóng học phí muộn.

(Thông báo, thời khóa biểu và danh sách sinh viên DH6 thiếu môn kĩ năng mềm)


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác