Chuyển tới nội dung

Thông báo xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2020 theo phương thức xét kết quả học bạ THPT và xét tuyển đặc cách (thông báo số 01)

28.04.2020

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

- Thí sinh đang học THPT.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh theo hai phương thức (dự kiến):1901 chỉ tiêu, trong đó:

-Xét tuyển kết quả Học bạ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12): 1575 chỉ tiêu

- Xét tuyển đặc cách tại trường: 326 chỉ tiêu, áp dụng đối với các thí sinh sau:

+ Thí sinh tốt nghiệp tại các trường Chuyên THPT.

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL IBT 64/120 điểm hoặc IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn hiệu lực sử dụng.

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT và đạt học lực giỏi 3 năm THPT lớp 10, 11, 12.

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là điểm trung bình của 03 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn dùng để ĐKXT được làm tròn đến hai chữ số thập phân, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có) không nhỏ hơn 18.00 điểm.

 4. Tổ chức tuyển sinh:

4.1. Nguyên tắc xét tuyển

 - Nhà trường xét tuyển thẳng đối với các thí sinh tốt nghiệp tại các Trường chuyên THPT hoặc đạt học lực giỏi 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL IBT 64/120 điểm hoặc IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn hiệu lực sử dụng.

- Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Trường xét tuyển theo nguyên tắc bình đẳng giữa các nguyện vọng, nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được tự động xét các nguyện vọng tiếp theo bình đẳng với các thí sinh khác

- Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển

- Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin ĐKXT. Nhà trường có quyền từ chối nhập học hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin ĐKXT với hồ sơ gốc.

4.2 Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2020:

+ 01 phiếu ĐKXT điền đầy đủ thông tin có chữ ký của thí sinh (có mẫu phiếu ĐKXT kèm theo).

+ 01 bản sao bản sao có công chứng học bạ THPT.

+ 01 bản sao bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT(trong thời hạn còn giá trị)

+ 01 bản sao cmnd

+ Nếu thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh, cần nộp thêm bản sao công chứng các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên

- Đối với thí sinh đang học THPT hoặc tương đương:

+01 phiếu ĐKXT điền đầy đủ các thông tin và có chữ ký của thí sinh (có mẫu phiếu ĐKXT kèmtheo).

01 bản sao thẻ căn cước hoặc chứng minh thư nhândân.

+ Nếu thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh, cần nộp thêm bản sao công chứng các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên

- Đối với xét tuyển thẳng:

+ 01 phiếu ĐKXT thẳng ghi rõ đợt xét tuyển, điền đầy đủ các thông tin trên phiếu và có chữ ký của thí sinh (Thí sinh tải mẫu đơn ĐKXT từ website trường

+ 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để nhà trường gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển.

+ 01 bản sao có công chứng học bạ THPT, 01 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2020).

+ 01 bản sao có công chứng chứng chỉ tiếng Anh (đối với thí sinh xét tuyển thẳng theo chứng chỉ tiếng Anh)

01 bản sao thẻ căn cước hoặc chứng minh thư nhândân.

+ Nếu thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh, cần nộp thêm bản sao công chứng các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên.

(chi tiết trong file đính kèm, bao gồm đơn đăng ký xét tuyển)


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác