Chuyển tới nội dung

Thông báo về việc quay trở lại học sau khi nghỉ dịch Covid19

09.05.2020

Nhà trường thông báo học viên, sinh viên toàn trường quay trở lại học tập trung tại Trường từ ngày 11/5/2020 để tiếp tục thực hiện kế hoạch học tập (Kế hoạch học tập, thời khóa biểu được đăng tải trên Website Trường).


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác