Chuyển tới nội dung

Thông báo về lịch thi kết thúc học phần theo phương thức trực tuyến cho các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ - học kỳ 2 năm học 2020-2021

27.10.2021

Lịch thi cụ thể học viên xem tại file định kèm 


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác