Chuyển tới nội dung

Thông báo về tổ chức khảo sát Tiếng Anh trực tuyến cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 11 (năm tuyển sinh 2021)

26.10.2021

Để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên tiến tới đạt chuẩn ngoại ngữ theo lộ trình của Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2025. Nhà trường tổ chức kỳ thi khảo sát trình độ Tiếng Anh trực tiếp trên máy tính cho sinh viên, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng, mục đích khảo sát trình độ Tiếng Anh:

 - Đối tượng: Toàn bộ sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 11.

 - Mục đích khảo sát: Đợt khảo sát nhằm đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên đại học chính quy khóa 11 để điều chỉnh phương pháp giảng dạy, thi, kiểm tra và đánh giá theo lộ trình Đề án Ngoại ngữ 2025.

 2. Hình thức, nội dung, kinh phí khảo sát:

 - Hình thức khảo sát: 

+ Sinh viên tham dự làm bài khảo sát trình độ Tiếng Anh trực tuyến. 

- Nội dung bài thi: gồm 03 phần

 + Thời gian làm bài: 50 phút

 + Phần đọc: 25 phút + Phần nghe: 20 phút 

+ Phần nói: 05 phút (SV ấn nút ghi âm trên bài thi và thực hiện nói theo yêu cầu của đề bài)

 - Kinh phí: Sinh viên không phải đóng lệ phí.

 3. Thời gian khảo sát: Thứ Bảy ngày 30/10/2021 và Chủ Nhật ngày 31/10/2021

CHI TIẾT LỊCH THI SINH VIÊN XEM TẠI FILE ĐÍNH KÈM


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác