Chuyển tới nội dung

Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2020-2021 theo phương thức thi trực tuyến

01.09.2021


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác