Chuyển tới nội dung

Thông báo thời khóa biểu học trực tuyến học kỳ phụ đợt 2 học kỳ II năm học 2021 - 2022 (Áp dụng cho sinh viên học lần 1, học lại, học cải thiện điểm)

15.04.2022

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác