Chuyển tới nội dung

Thông báo điều chỉnh hình thức tổ chức giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 Áp dụng từ ngày 04/05/2022

14.04.2022

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác