Chuyển tới nội dung

Thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 học trực tiếp tại Trường từ ngày 04 - 05 - 2022. (Áp dụng cho sinh viên đại học chính quy khóa 11).

21.04.2022

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác