Chuyển tới nội dung

Quyết định khen thưởng học viên tốt nghiệp thủ khoa khóa học và các chuyên ngành Thạc sĩ khóa 4A (2018 – 2020) và Khen thưởng sinh viên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện toàn khóa ĐH6 (2016-2020) và LĐH8 (2018-2020)

29.07.2020

QUYẾT ĐỊNH

Khen thưởng học viên tốt nghiệp thủ khoa khóa học và các chuyên ngành Thạc sĩ khóa 4A (2018 – 2020)

Khen thưởng sinh viên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện toàn khóa ĐH6 (2016-2020) và LĐH8 (2018-2020)

Sinh viên xem quyết định và danh sách tại file đính kèm.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác