Chuyển tới nội dung

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

05.02.2023

Triển khai Kế hoạch số 17/KH-HĐTĐHHN ngày 13/01/2021 của Hội đồng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2022, 2023 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Nhà trường đã đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục lần 2.

Theo kế hoạch, ngày 7/2/2023, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tiến hành Đợt khảo sát sơ bộ tại Trường với mục đích:

- Hỗ trợ Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) thực hiện các công tác: Khảo sát sơ bộ việc chuẩn bị hồ sơ tự đánh giá và minh chứng; Thăm một số địa điểm Nhà trường chuẩn bị cho đợt Khảo sát chính thức (phòng làm việc của đoàn ĐGN, các phòng phỏng vấn phục vụ cho đợt khảo sát chính thức,…);

 - Thống nhất các nội dung chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức. 

- Ký kết biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ giữa Nhà trường với đoàn ĐGN và trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN). 

Địa điểm, thời gian tổ chức Đợt khảo sát sơ bộ như sau:

- Địa điểm: Phòng B704 - trụ sở chính Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

- Thời gian: Cả ngày 07 tháng 02 năm 2023.

- Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến


Bài viết khác