Chuyển tới nội dung

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

13.01.2023

     Sáng ngày 13/1, Đảng bộ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Về dự Hội nghị có đồng chí Trần Quang Đẩu - Chuyên viên Tổ chức, Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT).

      Về phía Đảng Bộ trường có đồng chí Hoàng Anh Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường - Chủ trì Hội nghị; GS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT, Chủ tịch Hội đồng trường và hơn 400 đồng chí là Đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường. 

       Tại Hội nghị, thay mặt Đảng bộ Trường, đồng chí Hoàng Anh Huy - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày báo cáo tổng kết năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng năm 2023.

Đồng chí Hoàng Anh Huy - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày báo cáo tổng kết năm 2022 

và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng năm 2023

      Năm 2022 do vẫn còn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid nên Nhà trường còn gặp nhiều khó khăn trong các hoạt động nói chung và trong công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng nói riêng. Tuy nhiên, Đảng bộ nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, do vậy năm 2022 toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên nhà trường luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra.

     Về nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong năm 2022. Đảng ủy Trường chú trọng quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo,... nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng nhu cầu người học. Năm 2022, Nhà trường đã xây dựng, thực hiện Đề án tuyển sinh và tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh năm 2022 đảm bảo theo đúng quy định; Xét và công bố điểm trúng tuyển đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ, xét tuyển bằng điểm tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đặc cách, triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục điều chỉnh và cập nhật chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần cho 02 ngành đào tạo trình độ đại học và 06 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ theo hướng tiếp cận chuẩn CDIO nhằm nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với Khung năng lực Quốc gia, đảm bảo tính liên thông, kết nối giữa các ngành đào tạo; Đồng thời tăng tỷ lệ thực hành, thực tập và bổ sung một số học phần phù hợp với xu thế phát triển hiện tại của xã hội, phù hợp với triết lý của đào tạo nguồn nhân lực thời đại công nghệ 4.0 “số hóa, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp”.

      Hoạt động kiểm định chất lượng và cải tiến chất lượng tiếp tục được triển khai theo đúng kế hoạch và tiến độ của Nhà trường đã phê duyệt. Năm 2022, Nhà trường hoàn thành tự đánh giá cơ sở giáo dục lần 2 và đang chuẩn bị để tiến hành đánh giá ngoài. Trong năm 2022 nhà trường đã được công nhận thêm 03 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có 05 chương trình đào tạo đang được triển khai tự đánh giá. Hoạt động cải tiến đối với các chương trình đào tạo tiếp tục được triển khai, trong năm 2022 Nhà trường đã thực hiện báo cáo giữa chu kỳ đối với 03 chương trình đào tạo được công nhận năm 2019 là Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Đất đai và Kế toán.

      Về công tác xây dựng Đảng năm 2022. Đảng bộ Trường tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,... của Trung ương và các cấp ủy đảng, cấp trên tới các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ngày càng được đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị trong Trường và từng đối tượng học tập. Thường xuyên đổi mới và thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của cấp ủy cấp trên đảm bảo theo yêu cầu. Trong năm 2022 đã kết nối trực tuyến tới 02 điểm cầu tại trụ sở trường và trụ sở Phân hiệu tại Thanh Hóa để tổ chức 07 hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết cho cán bộ đảng viên. 

      Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên và quần chúng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo để nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên. Trong năm 2022 đã cử 02 đảng viên tham gia lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị, 58 đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và 552 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng; Phối hợp với Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ tổ chức 01 khóa tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, đảng viên cho các cấp ủy viên các cấp ủy trực thuộc;…

Đồng chí Nguyễn Thị Luyến - Chi bộ Lý luận Chính trị phát biểu trao đổi tại Hội nghị

      Về phương hướng nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2023.  Năm 2023 Nhà trường tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai kịp thời và đầy đủ các nghị quyết, kết luận, chỉ thị,…của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ tài nguyên và Môi trường. Bảo đảm các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của các cấp ủy đảng được quán triệt đến 100 % cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể trong toàn trường. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng, chống tự diễn biến, diễn biến, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. 

      Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

      Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy, của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra. Chỉ đạo các cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 - 2023 và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Phấn đấu năm 2023 có 5 - 6 cấp ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường được tiến hành kiểm tra, giám sát. Tăng cường theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát;…

      Cũng tại Hội nghị, PGS.TS. Hoàng Anh Huy thay mặt Đảng bộ nhà trường trao Bằng khen Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền cho Chi bộ Kinh tế Tài nguyên và Môi trường. 

Đồng chí Nguyễn Hoản Trưởng khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường đại diện Chi bộ nhận bằng khenChi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền


Bài viết khác