Chuyển tới nội dung

Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” cuối khóa cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 6

28.06.2020

Thực hiện công văn số 2929/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2019 - 2020”;

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội triển khai “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” cuối khóa cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 6 như sau:

Mục đích, yêu cầu:

Nhằm trang bị và củng cố kiến thức cho sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường về một số bộ Luật để có thể vận dụng trong công việc.

Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” cuối khóa phải được tiến hành nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao; giúp sinh viên nắm chắc các văn bản quy định của Nhà nước. Sinh viên có thêm được kiến thức trong quá trình nghiên cứu, học tập, viết bài thu hoạch. Kết thúc đợt học, Nhà trường sẽ đánh giá kết quả học tập cuối khóa học và báo cáo kết quả về Bộ GD&ĐT theo quy định.

Đối tượng: sinh viên đại học hệ chính quy khóa 6

 

Nội dung và tổ chức thực hiện chi tiết xem trong file đính kèm


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác