Chuyển tới nội dung

Ghi danh sổ vàng 90 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn thủ đô năm 2021

23.11.2021

      Các thủ khoa được tuyên dương là những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, học viện với thành tích ấn tượng về học tập, rèn luyện và công tác Đoàn - Hội.  Nhiều Thủ khoa xuất sắc là Đảng viên, là những tấm gương vượt khó vươn lên, có công trình nghiên cứu khoa học, những đề tài sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả được giải trong nước và quốc tế; nhiều bạn là cán bộ Đoàn, Hội tích cực, năng động,...

      Năm 2021 là năm thứ 19 liên tiếp Thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm thường xuyên, sâu sắc của Thành phố Hà Nội đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; đồng thời là sự ghi nhận, biểu dương đối với kết quả học tập, rèn luyện, tinh thần vượt khó vươn lên của sinh viên Thủ đô.

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'THÀNH ỦY HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THỦ KHOA XUẤT SẮC TỐT NGHIỆP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021 PHẠM THU HUYỀN TRỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÃI TRƯỜNG HÀ NỘI'

Thủ khoa Phạm Thu Huyền nhận bằng khen trong buổi lễ vinh danh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám năm 2021

      Vinh dự là một trong các thủ khoa xuất sắc năm nay, bạn Phạm Thu Huyền, lớp DH7QM4, Ngành Quản lí Tài nguyên và Môi trường, Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng với 89 thủ khoa các trường đã được ghi danh vào sổ vàng lưu lại tên tuổi, thành tích để những thế hệ sau noi gương, học tập, tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc. Đằng sau kết quả đáng tự hào đó chính là cả một quá trình nỗ lực, cần cù chịu khó và cố gắng không ngừng nghỉ trong học tập và nghiên cứu khoa học.

      Sau 19 năm (tính cả năm 2021), đã có 1.969 Thủ khoa được vinh danh, đón nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Nhiều bạn Thủ khoa được vinh danh đã bước đầu có những thành công trong sự nghiệp, có khát vọng cống hiến và đóng góp sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà

Phạm Thu Huyền lớp DH7QM4 - khóa học 2017 - 2021 Thủ khoa xuất sắc Ngành Quản lí Tài nguyên và Môi trường

      Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội vẫn luôn quan tâm, tạo điều kiện tổ chức hoạt động tuyên dương, khen thưởng Thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện năm 2021 với nghi thức trang trọng và sự chuẩn bị chu đáo nhất. Đây là sự quan tâm vô cùng đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền Thủ đô nhằm ghi nhận xứng đáng công sức, nỗ lực phấn đấu, cố gắng không mệt mỏi của sinh viên trong suốt quá trình học tập, sinh hoạt tại nhà trường.


Bài viết khác