Chuyển tới nội dung

Thông báo lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (Áp dụng đối với sinh viên đại học chính quy Khóa 8,9,10 )

19.11.2021

Thông báo lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (Áp dụng đối với sinh viên đại học chính quy Khóa 8,9,10 )


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác