Chuyển tới nội dung

Thông báo về hoạt động đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học năm 2021 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

23.12.2021

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã triển khai công tác tự đánh giá 03 Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học gồm: Công nghệ Thông tin, Thủy văn học và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và đã hoàn thành công bố trong toàn Trường từ tháng 9 năm 2021. Đến nay, Nhà trường đã thực hiện đăng ký đánh giá ngoài với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN). Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN đã triển khai thực hiện khảo sát sơ bộ tại các cơ sở của Nhà trường trong 1 ngày 10/12/2021. Theo kế hoạch, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ đến Trường đánh giá chính thức từ ngày 24/12/2021 đến ngày 27/12/2021.

Trong thời gian khảo sát chính thức tại Trường, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ thực hiện nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, thẩm định minh chứng; gặp gỡ, trao đổi và phỏng vấn lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo phòng, lãnh đạo 03 khoa có chương trình đào tạo được đánh giá, các thành viên của Hội đồng tự đánh giá, nhóm giảng viên, kỹ thuật viên, nhân viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng lao động và cán bộ đoàn thể; thăm và quan sát các phòng, khoa, thư viện, lớp học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, căng-tin và hoạt động giảng dạy của Nhà trường.

Nhà trường thông báo các thông tin liên lạc cần thiết của Đoàn đánh giá ngoài nhằm tiếp nhận các ý kiến phản hồi của các đơn vị/cá nhân trong và ngoài Nhà trường để công tác đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo đạt hiệu quả.

  • Thông tin liên lạc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ:   Tầng 7, Nhà C1T, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại:    024 37954666                 Fax:        024 3795 4488

Địa chỉ email:    ttkdclgd@vnu.edu.vn       Website:http://cea.vnu.edu.vn/vi

  • Thông tin liên lạc với Trưởng đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài

Trưởng đoàn: GS.TSKH. Đặng Ứng Vận

Số điện thoại: 0977.085.445; email:hbuniv@gmail.com


Bài viết khác