Chuyển tới nội dung

Về việc Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa đối với sinh viên đại học chính quy khóa 11 các chuyên đề còn lại của Kế hoạch số 3663/KH-TĐHHN, ngày 17 tháng 9 năm 2021

25.01.2022

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác