Chuyển tới nội dung

Thông báo Điều chỉnh hình thức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 khóa 11 hệ đại học chính quy

20.01.2022

Chi tiết thông báo sinh viên xem tại file đính kèm.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác