Chuyển tới nội dung

Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

27.12.2022

Ngày 21/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (Công văn chi tiết xem tại file đính kèm). Nhà trường phổ biến tới toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tại đơn vị nội dung của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác