Chuyển tới nội dung

Thông báo về lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 (Áp dụng đối với sinh viên đại học chính quy Khóa 9,10 )

26.04.2022

Lịch thi áp dụng đối với sinh viên đại học chính quy Khóa 9,10, sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác