Chuyển tới nội dung

Thông báo thời khóa biểu học trực tuyến học kỳ II năm học 2020 - 2021 (Áp dụng cho sinh viên đại học chính quy khóa 7,8,9,10 và sinh viên học lại, học cải thiện điểm, học song bằng)

01.05.2021

Thông báo thời khóa biểu học trực tuyến học kỳ II năm học 2020 - 2021

 (Áp dụng cho sinh viên đại học chính quy khóa 7,8,9,10 và sinh viên học lại, học cải thiện điểm, học song bằng)

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác